Dirigent

At være dirigent kan være en kompleks opgave, der kræver indgående kendskab til organisationen, procedurer og mulig opgaveløsning. På denne side finder du et uddrag af mine erfaringer med hvervet.

Ønsker du eller din organisation at tilknytte mig som dirigent, mødeleder eller lignende stillinger, hvor mine organisatoriske evner kan gøre gavn, så hører jeg gerne fra dig via contact@kristianklausen.dk.

Spørgsmål til indlæggende på denne side, mine erfaringer eller andre henvendelser bedes ligeledes stillet til contact@kristianklausen.dk.

Uddannet dirigent?

Dette indlæg tjener som et inspirationskatalog over nogle af de indsigter, som jeg har draget gennem min tid som dirigent, og som din organisation vil kunne drage nytte af.

Dirigentinstitutionen i Studenterrådet ved Aarhus Universitet, 2018.