Om KK

Jeg er en målrettet og seriøs person med en forkærlighed for politik, økonomi, sport, Eurovision Song Contest, fotografering mv.

Jeg arbejder med analyser og databehandling som fuldmægtig ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Opgaverne spækker bl.a. over merudgiftsberegninger af overenskomsttiltag på det statslige arbejdsmarked til opgørelse af personaleomsætningen i staten, monitorering af sygefravær mv.

Tirsdag den 16.08.2022 afsluttede jeg min kandidatuddannelse i Økonomi med speciale i Politik og Økonomi efter i februar 2020 at have opnået bacheloren i Offentlig Politik og Økonomi (Public Policy) på Aarhus Universitet. Siden har jeg vedholdt interessen for akademisk arbejde ved på frivillig basis at engagere mig i forskningsprojektet om ministerdeltagelsen i EU (tiltænkt udgivelse i et akademisk tidsskrift).

I foråret 2021 var jeg praktikant ved Tænketanken Europa. Arbejdet har koncentreret sig om, men ikke udelukkende omhandlet, den økonomiske genopretning i EU (herunder genopretningsfonden) samt ministerdeltagelse ved møder i Rådet for Den Europæiske Union. Øvrige opgaver inkluderer researchopgaver for direktør Lykke Friis, forskningsassistance ifm. notat om vaccinediplomati og introduktion til digital euro mv.

I forlængelse af studiet har jeg oparbejdet kendskab til dansk politik, EU-institutionerne såvel som europæisk politik generelt. Jeg bestræber mig på at fastholde kendskab til de politiske og økonomiske forhold, centrale udfordringer mv. med en høj grad af upartiskhed og faglighed. Dette tilstræbes bl.a. via abonnementer på et betydeligt antal nyhedsbreve fra et bredt spektrum af medier samt øvrig akkumulering af viden.

Medierne tæller eksempelvis: Berlingske, Altinget, TV 2, DR, Politiken, The Guardian, Politico Europe, EUobserver, Financial Times, The Economist, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Foreign Affairs Today,  EURACTIV, diverse samfunds- og økonomirelaterede videnskabelige tidsskrifter, tænketankene Bruegel, Tænketanken Europa, Peterson Institute for International Economics, Mandag Morgen m.fl.

Via lønnet arbejde såvel som frivillig research, har jeg opnået en betydelig indsigt i bl.a. Europæiske forhold. I 2017 bidrog jeg som studentermedhjælper på forskningsprojektet The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe ved Jens Blom-Hansen et al., hvor jeg gennem kodning af 5 års kommissionsinitiativer opnåede en indsigt i EU-kommissionens procedurer ifm. udarbejdelsen af forslag til direktiver og forordninger. Arbejdet bidrog til publiceringen af den videnskabelige artikel Countering bias? The EU Commission’s consultation with interest groups i Journal of European Public Policy (2020).

I 2020 bidrog jeg til forskningsprojektet EU-ret i dansk ret (for Folketingets Europaudvalg) af Jens Blom-Hansen m.fl. via et litteraturreview. Gennem selvstændige søgninger, gennemgang af publikationer mv. bidrog jeg til oversigten over litteraturen samt centrale pointer inden for områderne:

  • Supplering af EU-forordninger
  • Transposition af EU-direktiver
  • Betydningen af EU-direktiver for national regeludstedelse
  • Praktisk iværksættelse af EU-regler i medlemsstaterne
  • Europæisering af medlemsstaternes policies, politics og polity

Via frivilligt arbejde har jeg opnået kendskab til frivillige organisationers dynamik, behov for frivillige mv. Jeg har ydet en indsats for at sikre optimal forberedelse, mødeledelse og evaluering af møder i Studenterrådet ved Aarhus Universitet, Politologisk Perspektiv – PoPe m.fl.

I 2017-2019 opnåede jeg i denne forbindelse kendskab til mødeledelse, idet jeg først agerede som førstedirigent og senere chefdirigent ved Studenterrådet ved Århus Universitet. I forlængelse heraf blev jeg af Dirigentinstitutionen valgt som formand for Valgkommissionen ved Studenterrådet ved Århus Universitet i 2017. Medio april 2017 påbegyndte jeg desuden arbejde i diverse arbejdsgrupper ifm. stiftelsen af den faglige forening Politologisk Perspektiv. Ved den stiftende generalforsamling opnåede jeg valg til bestyrelsen.

Jeg dimitterede 24.06.2016 fra Nyborg Gymnasium, hvor jeg færdiggjorde STX på den samfundsvidenskabelige studieretning “Det globale samfund” med samfundsfag, engelsk og matematik som studieretningsfag. Alle tre fag blev læst på A-niveau.

Foruden samfundsforhold ligger min interesse bl.a. i at rejse. Jeg ønsker at besøge diverse destinationer, hvad enten det er i feriemæssig øjemed eller i forbindelse med mit arbejde. Her gælder det i vidt omfang, at jeg elsker at sætte mig ind i destinationernes historie. Jeg elsker at undersøge destinationernes politiske og økonomiske betydning for borgeren, regionen og det internationale samfund – for nuværende såvel som historisk.

Derudover elsker jeg at dyrke såvel som at overvære sport. Jeg følger en række sportsgrene herunder fodbold, cykling, tennis, motorsport og amerikansk fodbold, ligesom jeg regelmæssigt holder mig opdateret om udviklingen i en række andre sportsgrene. Jeg holder mig aktiv gennem ugentlige tenniskampe, ligesom jeg nyder at benytte cyklen til og fra diverse aktiviteter.

Jeg arbejdede i 4 år som bogopsætter på Ullerslev Bibliotek (indtil 1.07.2016). Herudover var jeg i 3 år frivillig hjælpetræner en gang om ugen i Ullerslev tennisklub (indtil sommeren 2016).

I er velkommen til at kontakte mig på contact@kristianklausen.dk.

Venlig hilsen
Kristian Klausen

Gå til toppen af siden