Om Kristian Klausen

Om Kristian Klausen

Jeg er en ung målrettet og seriøs studerende.

Pr. 1.09.2016 studerer jeg bacheloruddannelsen "Offentlig politik og økonomi" på Aarhus Universitet.

Jeg dimmitterede 24.06.2016 fra Nyborg Gymnasium, hvor jeg de foregående 3 år havde studeret en STX på den samfundsvidenskabelige studieretning "Det globale samfund" med samfundsfag, engelsk og matematik som studieretningsfag. Alle tre fag blev læst som A-niveau fag.

 

Generelt ligger min interesse på det samfundsvidenskabelige område, herunder hvordan Danmark kan udvikles, så vi fortsat kan være førende og velset globalt set.

Det er især makroøkonomi og udenrigspolitik, som jeg følger tæt. Jeg følger således meget med i verdenssituationen, både hvad angår makroøkonomiske forhold og sikkerhedspolitiske forhold.

 

Foruden samfundsforhold ligger min interesse bl.a. i at rejse. Jeg ønsker at besøge diverse destinationer, hvad enten det er i feriemæssig øjemed eller i forbindelse med mit studie/arbejde. Her gælder det i vidt omfang, at jeg elsker at sætte mig ind i fremmede destinationers historie, kultur m.m. Jeg elsker at undersøge destinationernes betydning og præg på deres omgivelser.

 

Derudover elsker jeg at dyrke såvel som at se sport. Jeg følger med i en række sportsgrene såsom fodbold, cykling, tennis, motorsport, amerikansk fodbold, golf, ishockey m.fl. Desuden løber jeg jævnligt (primært 5-8 km). Jeg har endvidere spillet tennis over en årrække.

 

Jeg arbejdede indtil 1.07.2016 desuden som bogopsætter på Ullerslev Bibliotek, hvilket jeg gjorde i 4 år. Nb. Jeg indgav min opsigelse, da arbejdet ikke kunne forenes med et studie i Århus. Herudover var jeg indtil sommeren 2016 en gang om ugen frivillig hjælpetræner i Ullerslev tennisklub, hvilket jeg på sluttidspunktet havde været i 3 år. Her gælder ligeledes, at arbejdet ikke kunne forenes med et studie i Århus.

 

 

Du er velkommen til at kontakte mig via formlen nedenfor, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

 

Venlig hilsen

Kristian Klausen

CV

 

Kontakt

Har du kommentarer, feedback eller på anden måde behov for at komme i kontakt med mig, kan du anvende kontaktformularen nedenfor