Forside

kristianklausen.dk

Jeg er en ung målrettet og seriøs studerende.

Pr. 1.09.2016 studerer jeg bacheloruddannelsen "Offentlig politik og økonomi"Aarhus Universitet.

Jeg dimmitterede 24.06.2016 fra Nyborg Gymnasium, hvor jeg færdiggjorde en STX på den samfundsvidenskabelige studieretning "Det globale samfund" med samfundsfag, engelsk og matematik som studieretningsfag. Alle tre fag blev læst som A-niveau fag.

 

Generelt ligger min interesse på det samfundsvidenskabelige område, herunder hvordan Danmark kan udvikles, så vi fortsat kan være førende og vellidte på et globalt plan.

Det er især makroøkonomi og udenrigspolitik, som jeg følger tæt. Jeg følger således særligt med i verdenssituationen, både hvad angår makroøkonomiske forhold og sikkerhedspolitiske forhold.

 

Foruden samfundsforhold ligger min interesse bl.a. i at rejse. Jeg ønsker at besøge diverse destinationer, hvad enten det er i ferierelateret øjemed eller i forbindelse med mit studie/arbejde. Her gælder det i vidt omfang, at jeg elsker at sætte mig ind i fremmede destinationers historie, kultur m.m. Jeg elsker at undersøge destinationernes betydning og præg på deres omgivelser.

 

Derudover elsker jeg at dyrke såvel som at overvære sport. Jeg følger med i en række sportsgrene såsom fodbold, cykling, tennis, motorsport, amerikansk fodbold, golf, ishockey m.fl. Desuden løber jeg jævnligt. Jeg har endvidere spillet tennis over en årrække.

 

Pr. 23.02.2017 har jeg påbegyndt arbejdet som førstedirigent ved Studenterrådet ved Århus Universitet. I forlængelse heraf er jeg af Dirigentinstitutionen valgt som formand for Valgkommissionen ved Studenterrådet ved Århus Universitet.

 

Jeg arbejdede indtil 1.07.2016 som bogopsætterUllerslev Bibliotek, hvilket jeg gjorde i 4 år. Herudover var jeg indtil sommeren 2016 en gang om ugen frivillig hjælpetræner i Ullerslev tennisklub, hvilket jeg på sluttidspunktet havde været i 3 år.

Du er velkommen til at kontakte mig via formlen nedenfor, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

 

Venlig hilsen

Kristian Klausen

 

 

 

 

Sevicemeddelser

Hjemmesiden er fortsat under udvikling, hvorfor det kan opleves, at der er en række uhensigtsmæssige gentagelser, tekniske problemer m.m.

Jeg beklager og forsøger at forbedre hjemmesiden løbende. Skulle du opleve problemer eller har du gode råd vedrørende hjemmesidens opbygning m.v. er du velkommen til at kontakte mig via formlen nedenfor.