Curriculum Vitae

For the english version

Kontaktoplysninger
Kristian Klausen
+45 60683966
Snogebæksvej 39, 1. 19
8210 Aarhus V, Danmark
contact@kristianklausen.dk
www.kristianklausen.dk
https://www.linkedin.com/in/kristian-klausen/

Uddannelse
2019- Cand.Oecon, specialisering i Politik og Økonomi,
Aarhus Universitet
2016- B.Sc. Offentlig politik og Økonomi,
Aarhus Universitet
• Bacheloropgave: Folketingets specialisering:
En institutionel effekt af udvalgsstrukturen?
Vejleder: Asbjørn Skjæveland, lektor.
(Bedømt til karakteren 10).
2013-2016 STX – Det Globale Samfund,
Nyborg Gymnasium

Karakteristika
Seriøs, målrettet, strukturorienteret, koordinerende, ansvarsbevidst, m.v.
Særligt fokuseret på EU, valgsystemer, offentlig politik, finanspolitik og økonomi.
Særligt stærk vedrørende datahåndtering og analyseopgaver.
Høje krav til egne standarder.

Erhvervserfaring
Juni 2019 (2 uger – fuldtidsarbejde)
Studentermedhjælper ved Valgsekretariatet, Aarhus Kommune ifm. forskningsprojekt af Kasper Møller Hansen et al., Københavns Universitet (fuldtidsarbejde).
Kontaktperson: Jesper Eltved.
• Registrering af 137.251 vælgeres stemmer ved FT- og EP-valg.
• Konsistent opgaveløsning, skimmelæsning, kvalitetssikring.

Juni 2017 – juli 2018 (5 måneder)
Studentermedhjælper ved forskningsprojektet ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” ved Jens Blom-Hansen et al.
• Registrering af EU-kommissionens konsultationer med interesseorganisationer, medlemslande, borgere, eksperter mv. samt indhentning af anden relevant information om de pågældende aktstykker (direktiver, forordninger, impact assessment reports via EUR-LEX).
• Databasearbejde, ekstensiv læsning, detaljesøgende, informationssøgning.

Juni 2013 – juni 2016 (3 år)
Bogopsætter ved Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev – kontaktperson: Karen B. Rasmussen
• Opsætning af biblioteksmaterialer, assistere bibliotekets gæster, diverse serviceopgaver.
• Strukturering, detaljeorienteret, produktivitetsorienteret.

Juni 2015 – juli 2015 (2 uger) 28/06/2015 – 11/07/2015
Nedbrydning hos City Servicepartner
• Almindelig nedbrydning samt nedbrydning af miljøfarlige lokaler.

Frivilligt arbejde
Februar 2018 – februar 2019 (1 år)
Chefdirigent i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
• Planlægning af og hovedansvarlig for afviklingen af generalforsamlingslignende møder (6 møder), tilsyn med samt tolkning af 20 siders vedtægter samt deltagelse ved diverse møder mv.
• Mødeledelse, deadlinebetinget arbejde, vedtægter

September 2017 – marts 2018 (7 måneder)
Bestyrelsesmedlem i Politologisk Perspektiv – PoPe
• Planlægning af samt afholdelse af arrangementer samt bestyrelsesarbejde i øvrigt herunder administrativt arbejde ifm. foreningens opstart.
• Koordination, teamarbejde, bestyrelsesarbejde

Februar 2017 – februar 2018 (1 år)
1. dirigent i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
• Understøtte chefdirigentens (se første punkt i afsnittet) arbejde samt i øvrigt varetage hvervet som formand for valgkommissionen.
• Deadlinebetinget arbejde, vedtægter, forretningsordner.

Marts 2017 – februar 2018 (11 måneder)
Formand for valgkommissionen i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
• Planlægning af samt hovedansvarlig for afviklingen af møder for den 6 mand store Valgkommission, der vælger spidskandidater, godkender valgkampsbudget samt evaluerer universitetsvalget. Herudover aktivt involveret i udarbejdelsen af spørgeskema ifm. evaluering af universitetsvalget 2017.
• Strukturering, deadlinebetinget arbejde, ledelse betinget af myndighedens efterfølgende beslutningstagen.

April 2017 – september 2017 (6 måneder)
Stiftelsen af Politologisk Perspektiv – arbejdsgrupper
• Medlem af arbejdsgrupperne for foreningens vedtægter og stiftende generalforsamling. Herigennem involveret i udarbejdelsen af foreningens vedtægter samt fysisk og administrativ forberedelse af den stiftende generalforsamling.
• Forudseenhed, koordination, kommunikation

2014-2016 (3 år)
Frivillig hjælpetræner i Ullerslev Tennisklub
• Frivillig hjælpetræner for børn i aldersgruppen 5-15 år.
• Bevidsthed om eget ansvar og rolle

Sproglige færdigheder
Dansk Modersmål
Engelsk Flydende
Tysk Elementær formidling og overordnet forståelse

IT-kompetencer
Excel: Indgående kendskab til samt erfaring med eksempelvis Pivot-, lookup- og datahåndteringsfunktioner samt grafisk bearbejdning og præsentation.

Stata: Kendskab til og erfaring med diverse analyseredskaber herunder datasortering, deskriptiv statistik, grafisk præsentation, OLS, logit- og probitmodeller, paneldata, survival anaylser mv.

Kurser:
Excel Udvidet – Gør tung data let – Djøf – Aarhus Universitet – 5. oktober 2017
Logiske funktioner, pivottabeller, L-opslag mv.

VBA trin 1 – Djøf – Storcenter Nord – 1. oktober 2019 – 
User defined functions, makroer

Fritidsinteresser
Foruden at holde mig opdateret om udviklingen i politik, økonomi og samfundet som helhed via adskillige nyhedsbreve, artikler og tv-udsendelser, nyder jeg at koble af ved at overvære alskens sportsgrene. Med henblik på at opretholde en sund livsstil, forekommer det, at jeg løber (mellem og langdistanceløb), ligesom jeg mødes med venner og bekendte i forskellige sociale fora, herunder foreninger, i et rigt studiemiljø.

Diverse
Deltager i Comeniusprogrammet for gymnasieklasser (Erasmus +-uddannelsesprogrammet) (2013-2015)
• Interkulturel kommunikation med ligesindede på tværs af EU’s medlemsstater.
Klubtrænerkursus 1 – Dansk Tennis Forbund – Nyborg – marts 2016

Bilag

Anbefaling fra Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev (ved afdelingsleder Karen B. Rasmussen):

Kristian Klausen – anbefaling fra Ullerslev Bibliotek

Gå til toppen af siden

Curriculum Vitae – EN – to be updated

Characteristics:

 • Serious, goal-oriented, structured, conscientious etc.
 • Special focus on the EU, elections, public policy, international politics and economics.
 • Considerable demands towards own standards

Occupation:

 • Student assistant at the scientific project ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” – Jens Blom-Hansen et al. – ultimo June 2017 – 1. september 2017 + medio november 2017 – ultimo december 2017 + March 2018 – July 2018
  Databases, extensive reading, detail searching, information searching
 • Library page at Nyborg Bibliotek department Ullerslev – medio June 2013- ultimo June 2016
  Structured, detail-oriented, productivity-oriented

Volunteering:

 • Chief chairman – The Student Council at Aarhus University – February 2018 – February 2019
  Chairing of meetings, deadline-contingent work, organisation regulations
 • Board member – Politologisk Perspektiv – PoPe – September 2017 – March 2018
  Coordination, teamwork, work of boards
 • The foundation of Politologisk Perspektiv – PoPe – member of the working group for the articles of the association and the working group for the founding general meeting – April 2017 – september 2017
  Prescience, coordination, communication
 • 1st Chairman of the meetings of the joint council meetings of the Student Council at Aarhus University – February 2017 – February 2018
  Deadline-contingent work, organisation regulations, rules of procedure
 • President of the commission of election at the Student Council at Aarhus University (including work regarding the budget of the commission and evaluations of the commission and the election of the university 2017) – March 2017 – 22. February 2018
  Structuring, deadline-contingent work, management contingent on the approval by the authority
 • Volunteering assistant coach at Ullerslev Tennis Club – 2014-2016
  Awareness of my responsibility and role

Miscallenous:

 • Excel advanced lecture – DJØF – 05-10-2017
  Logic functions, pivot tables, lookup-searching etc.
 • Participant in a Comenius project 2013-2015
  Intercultural communication
 • Club coach course 1 – Danish Tennis Federation – 03-2016
  Awareness of responsibility and role

Appendix:

Recommendation from Nyborg library – department Ullerslev (by head of department Karen B. Rasmussen):

Kristian Klausen – anbefaling fra Ullerslev Bibliotek (Danish)

Scroll to the top of the page