Om KK

Kristian Klausen

Jeg er en målrettet og seriøs person med en forkærlighed for politik, økonomi, sport mv.

Pr. 1.09.2016 er jeg studerende på bacheloruddannelsen Offentlig politik og økonomi på Aarhus Universitet.

I forlængelse af studiet har jeg oparbejdet kendskab til såvel EU-institutionerne som europæisk politik generelt. Via abonnementer på  et betydeligt antal nyhedsbreve fra et bredt spektrum af medier bestræber jeg mig på at fastholde kendskab til de nuværende politiske og økonomiske forhold, med særligt fokus på europæiske samfundsforhold.

Medierne tæller eksempelvis: Berlingske, Altinget, TV 2, DR, Politiken, The Guardian, The Times, Politico Europe, EUobserver, Financial Times, The Economist, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Foreign Affairs Today,  EURACTIV, diverse samfunds- og økonomirelaterede videnskabelige tidsskrifter, tænketanken Bruegel, Mandag Morgen m.fl.

Via frivilligt arbejde har jeg opnået kendskab til frivillige organisationers dynamik, behov for frivillige mv. Jeg har ydet en indsats for at sikre optimal forberedelse, mødeledelse og evaluering af møder i Studenterrådet ved Aarhus Universitet, Politologisk Perspektiv – PoPe m.fl.

I 2017-2019 har jeg i denne forbindelse opnået et vidst kendskab til mødeledelse, idet jeg først har ageret førstedirigent og senere chefdirigent ved Studenterrådet ved Århus Universitet. I forlængelse heraf blev jeg af Dirigentinstitutionen valgt som formand for Valgkommissionen ved Studenterrådet ved Århus Universitet i 2017.
Medio april 2017 påbegyndte jeg desuden arbejde i diverse arbejdsgrupper ifm. stiftelsen af den faglige forening Politologisk Perspektiv. Ved den stiftende generalforsamling opnåede jeg valg til bestyrelsen.

I perioden medio juni 2017-1. september 2017 + medio november-ultimo december 2017 arbejdede jeg som studentermedhjælper på forskningsprojektet The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe ved Jens Blom-Hansen et al., hvor jeg gennem kodning af 5 års kommissionsinitiativer opnåede en indsigt i EU-kommissionens procedurer ifm. udarbejdelsen af forslag til direktiver og forordninger.

Jeg dimitterede 24.06.2016 fra Nyborg Gymnasium, hvor jeg færdiggjorde STX på den samfundsvidenskabelige studieretning “Det globale samfund” med samfundsfag, engelsk og matematik som studieretningsfag. Alle tre fag blev læst som A-niveau fag.

Foruden samfundsforhold ligger min interesse bl.a. i at rejse. Jeg ønsker at besøge diverse destinationer, hvad enten det er i feriemæssig øjemed eller i forbindelse med mit studie/arbejde. Her gælder det i vidt omfang, at jeg elsker at sætte mig ind i destinationers historie. Jeg elsker at undersøge destinationernes politiske og økonomiske betydning for borgeren, regionen og det internationale samfund – for nuværende såvel som historisk.

Derudover elsker jeg at dyrke såvel som at overvære sport. Jeg følger en række sportsgrene herunder fodbold, cykling, tennis, motorsport og amerikansk fodbold, ligesom jeg regelmæssigt holder mig opdateret om udviklingen i en række andre sportsgrene. Desuden ynder jeg at løbe, når tiden tillader det. Jeg har endvidere spillet tennis over en årrække.

Jeg arbejdede indtil 1.07.2016 som bogopsætter på Ullerslev Bibliotek, hvilket jeg gjorde i 4 år. Herudover var jeg indtil sommeren 2016 en gang om ugen frivillig hjælpetræner i Ullerslev tennisklub, hvilket jeg på sluttidspunktet havde været i 3 år.
Du er velkommen til at kontakte mig på contact@kristianklausen.dk.

Venlig hilsen
Kristian Klausen

Gå til toppen af siden