Om KK

kristianklausen.dk

Jeg er en ung, målrettet og seriøs studerende.

Pr. 1.09.2016 er jeg studerende på bacheloruddannelsenOffentlig politik og økonomi” på Aarhus Universitet.
Jeg dimmitterede 24.06.2016 fra Nyborg Gymnasium, hvor jeg færdiggjorde en STX på den samfundsvidenskabelige studieretning “Det globale samfund” med samfundsfag, engelsk og matematik som studieretningsfag. Alle tre fag blev læst som A-niveau fag.

Generelt ligger min interesse på det samfundsvidenskabelige område, herunder hvordan Danmark og Europa kan udvikles, så vi fortsat kan være førende og vellidte på et globalt plan.
Særlig politiske valg, EU, international politik og makroøkonomi følges tæt.

Foruden samfundsforhold ligger min interesse bl.a. i at rejse. Jeg ønsker at besøge diverse destinationer, hvad enten det er i feriemæssig øjemed eller i forbindelse med mit studie/arbejde. Her gælder det i vidt omfang, at jeg elsker at sætte mig ind i fremmede destinationers historie, kultur m.m. Jeg elsker at undersøge destinationernes betydning og præg på deres omgivelser.

Derudover elsker jeg at dyrke såvel som at overvære sport. Jeg følger med i en række sportsgrene såsom fodbold, cykling, tennis, motorsport, amerikansk fodbold, golf, ishockey m.fl. Desuden ynder jeg at løbe, når tiden tillader det. Jeg har endvidere spillet tennis over en årrække.

Pr. 23.02.2017 har jeg påbegyndt arbejdet som førstedirigent hos Studenterrådet ved Århus Universitet. I forlængelse heraf er jeg af Dirigentinstitutionen valgt som formand for Valgkommissionen ved Studenterrådet ved Århus Universitet. Medio april 2017 påbegyndte jeg arbejde i diverse arbejdsgrupper ifm. dannelsen af den faglige forening Politologisk Perspektiv.

Jeg arbejdede indtil 1.07.2016 som bogopsætter på Ullerslev Bibliotek, hvilket jeg gjorde i 4 år. Herudover var jeg indtil sommeren 2016 en gang om ugen frivillig hjælpetræner i Ullerslev tennisklub, hvilket jeg på sluttidspunktet havde været i 3 år.
Du er velkommen til at kontakte mig via formlen nedenfor, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Venlig hilsen
Kristian Klausen